MAE rus: Moscova și Washingtonul trebuie că curețe ”mizeria din relațiile” lor
24/11
Vaccinul ”Sputnik V”: OMS, despre colaborarea dintre Rusia și UE
25/11

Corneliu Vlad: Sfidările mondiale impun abordări multilaterale

Corneliu Vlad/ Foto din arhiva personală

Corneliu VLAD 

Protecționism, izolaționism, sancțiuni unilaterale – toate cuprinse într-un torent devastator de politici și de practici  restrictive și arbitrare care agravează “carantinizarea” vieții internaționale și a relațiilor dintre state, impusă de Covid-19. Relațiile internaționale și conlucrarea dintre state și grupări de state sunt dramatic solicitate și puse la încercare de provocările comune aflate în față  întregii lumi, dar care din păcate întârzie să primească replica unitară, coordonată, care se impune în mod logic din partea a ceea ce numim, din păcate tot mai impropriu, comunitatea internațională.

Tradiționalele reuniuni bilanțiere ale marilor formate interstatale, la nivel regional, continental sau mondial, desfășurate acum, la sfârșit de an, certifică atât accentuarea politicilor restricționiste și discriminatorii, cât și, în replică, eforturile marii majorități a statelor lumii de a-și coordona și armoniza demersurile de asigurare a stabilității, securității și dezvoltării în condițiile dificile ale coronavirusului și ale crizei mondiale care se profilează tot mai distinct la orizont.

În acest moment internațional, poate cel mai complex, mai încărcat și mai incert din perioada postbelică,  doctrinele și practicile multilateralismului în relațiile internaționale capătă o pregnanță deosebită și își dovedesc mai evident decât oricând utilitatea, așa cum au demonstrat-o  recent întâlnirile la vârf ale unor mari formate interstatale de anvergură  intercontinentală. Numai în luna noiembrie au avut loc summituri ale Organizației de Cooperare de la Shanghai, BRICS și G20, formate interstatale care reunesc state ce însumează peste jumătate din populația globului, uriașe resurse al dezvoltării, economii emergente și care pun în mișcare ambițioase proiecte de dezvoltare globală. Și nu este întâmplător că aceste state fac parte, în majoritatea lor, nu din Vestul canonic din timpul războiului rece, ci din zone care formau până mai ieri “lumea a treia”, state situate în marea lor majoritate pe continentul asiatic. Rusia se remarcă în prezent ca un promotor activ al conlucrării în aceste organizații, inclusiv în calitatea sa, din acest an, de președinte în exercițiu al Organizației de Cooperare de la Shanghai și al grupului BRICS. Șeful diplomației ruse Serghei Lavrov remarca într-un articol publicat în 2019 rolul tot mai important pe care îl îndeplinesc grupări precum G20, Organizația de Cooperare de la Shanghai, BRICS, “ca reflex al “spiritului unui adevărat multilateralism democratic și cu o activitate care se bazează pe înțelegere, consens, valorile echității și pragmatismului sănătos, pe refuzul confruntării și abordării de bloc”. În actuala perioada de discordie internațională, revenea recent asupra subiectului ministrul rus, “nu există alternative la multilateralism”.

Multilateralismul în viața internațională este proclamat și afirmat ca o componentă definitorie a politicii externe a Federației Ruse. Președintele Vladimir Putin, care a reafirmat poziția Rusiei în probleme internaționale la toate aceste reuniuni, a subliniat că “omenirea se confruntă în prezent cu probleme de o amploare fără precedent, întrucât pandemia coronavirusului, izolarea internațională și înghețarea activităților  economice au declanșat o criză economică de o amploare necunoscută de aproape un secol. La ordinea zilei, apreciază liderul rus,  se află relansarea economică și protejarea sănătății și a bunăstării oamenilor. Liderul de la Kremlin ține să remarce, într-o viziune optimistă, că această criză trebuie să fie folosită ca o oportunitate pentru “modificarea traiectoriei dezvoltării mondiale, de păstrare a mediului și climei favorabile și asigurarea de condiții egale pentru toate statele și popoarele”. Și toate acestea, accentua președintele Rusiei, prin cooperare multilaterală și instituții cheie bazate pe Carta ONU și pe normele și principiile universal acceptate ale dreptului internațional.

În concepția Rusiei, principiul multilateralității, bazat pe legea internațională, oferă formula optimă  pentru acțiunea comună a statelor lumii de a infrunta sfidările fără precedent cu care se confruntă acum omenirea. Iar conlucrarea generală  pentru contracarare pandemiei  și protecția sănătății  populației planetei, inclusiv prin vaccinuri, este un test al voinței statelor de a conlucra multilateral în interesul general.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vizitatori website: 743185